תוכנית של הקורס Web Developer

✪  25 שעות אקדמיות -  HTML&HTML5&HTML5 API
✪  15 שעות אקדמיות -  CSS
  10 שעות אקדמיות -  פיתוח בקוד פתוח לאפליקציות ווב
  55 שעות אקדמיות -  Javascript וJavascript Advanced
✪  55 שעות אקדמיות -  PHP MySQL
✪  15 שעות אקדמיות -  JQuery
✪  15 שעות אקדמיות -  REST & AJAX
  35 שעות אקדמיות -  AngularJS
  40 שעות אקדמיות -  Node.js
  10 שעות אקדמיות -  MongoDB
  50 שעות אקדמיות -  פרויקט גמר

סה"כ 335 שעות אקדמיות


הרשמו עכשיו לפרטים נוספים על הקורס!

לפרטים נוספים!

   contact@webschool.co.il

WebSchool by Leadlike, All rights reserved.