קורס מיישם הגנת סייבר

בואו לגלות את כל ההזדמנויות המקצועיות
כמיישם הגנת סייבר
!


הודות הקורס מיישם הגנת סייבר
זהו קורס הכשרה מקצועי בו תלמד את המקצוע של סייבר.

מיישם הגנת הסייבר בעל ידע תיאורטי בסיסי ויכולת יישומית (on-Hands) האחראי על יישום הגנת הסייבר
בארגון.

306

שעות אקדמיות

3

3 מפגשים בשבוע -
במקום או במקוון 

מ17.00 עד 21.00

5

חודשים - כדי לקבל תעודה מוכרת על ידי משרד העבודה ולווי להשמה

02.22

פתיחת הקורס :פברואר 22
תאריך אחרון להרשמה:
22/01/2022

צפייה בסילבוס

הקורס כולל:
- התקנה
- ניהול תפעול ותחזוקה של מוצרי הגנת הסייבר, כגון אנטי-וירוס, Firewall ,IPS ,DLP ,בקרת גישה,
הגנת התקנים ניידים -
- יישום תהליכי אבטחה שגרתיים, כגון ניהול חשבונות והרשאות משתמשים, ניהול סיסמאות, ניהול גישת משתמשים למחשבים ולמידע, ניהול ציוד קצה והתקנים ניידים בהיבטי אבטחה
- יישום תהליכים שגרתיים, כגון ניהול חשבונות והרשאות משתמשים, ניהול סיסמאות, ניהול גישת משתמשים למחשבים ולמידע, ניהול ציוד קצה והתקנים ניידים בהיבטי אבטחה
- זיהוי וטיפול ראשוני/בסיסי באירועי אבטחה בהסתמך על הכרת סוגי איומים ותקיפות ואופן הטיפול בתקיפות שהתגלו.
כל זאת תוך הכרת והבנת הפעילות, הצרכים והמטרות של הארגון.

מחזורים מיועדים לגברים - מותאם לאורח חיים החרדים  בשיתוף פעולה עם מרכז כיוון

סבסוד עד 65% לפי קריטריונים !

webschool

WebSchool by Leadlike, All rights reserved.