מנהל מערכת
סיילספורס לנשים בלבד

מיוחד !
קורס 70% מסובסד לנשיםהסיילספורס!
 SALESFORCE : לקוחות !
ADMIN העבודה!קריטריונים לסבסוד הינם:
-
מנהל אורח חיים חרדי
- בוגרת מ בית ספר חרדית - תושבת ירושלים
- במידה והינה חוזרת בתשובה, לומדים במוסדות חרדיים ילדיה

ניתן לבדוק את הזכאות מול מרכז כיוון ומכללת Webschool


הקורס מנהל מערכת סיילספורס ADX201

147

אקדמיות

2

2 בשבוע - מקוון 
17,00 עד 21,00

4

- כדי לקבל תעודה מוכרת על ידי משרד העבודה ולהכנה רשיון SALESFORCE ADX201


 01.22


בסילבוס

לקחת חלק בעולם הסיילספורס !
קריירה חדשה !

webschool

WebSchool par Leadlike, Tous droits réservés.